سیستم های عامل علیرضا نیک روان

جزوه سیستم های عامل علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیک روان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۳ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .