اقتصاد مهندسی کاظم نصیری

جزوه اقتصاد مهندسی کاظم نصیری کاشانی

استاد استاد : کاظم نصیری کاشانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس اقتصاد مهندسی استاد کاظم نصیری کاشانی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

مؤلف مؤلف : محمد نصیری رشته رشته : مشترک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۳ دانلود توضیحات کتاب مورد استفاده درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته  دکتر محمد نصیری در دانشگاه آزاد .