مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

جزوه مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیکروان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .