اقتصاد مهندسی کاظم نصیری

جزوه اقتصاد مهندسی کاظم نصیری کاشانی

استاد استاد : کاظم نصیری کاشانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس اقتصاد مهندسی استاد کاظم نصیری کاشانی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

جزوه مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیکروان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

جزوه اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

استاد استاد : بشیر باقری نخجوانلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .