شبکه های کامپیوتری مهدی ملامطلبی

جزوه شبکه های کامپیوتری مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

جزوه مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲۳ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی رایانش امن استاد مهدی ملامطلبی در دانشگاه آزاد کرج