معماری کامپیوتر ابراهیم محمدی پرگو

جزوه معماری کامپیوتر ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۳۹ دانلود توضیحات جزوه و اسلایدهای درس معماری کامپیوتر استاد ابراهیم محمدی پرگو در دانشگاه آزاد واحد کرج . با تشکر از مهندس عرفان اسماعیلی بابت ارسال جزوات و اسلایدها

معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

جزوه معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

معماری کامپیوتر محمود جعفری نژاد

جزوه معماری کامپیوتر محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس معماری کامپیوتر استاد محمود جعفری نژاد در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .