تحلیل و طراحی سیستم ها شاهین مسگری

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۳۴ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس تحلیل و طراحی سیستم ها استاد شاهین مسگری در دانشگاه آزاد کرج .

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

جزوه مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۲۲ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات استاد شاهین مسگری در دانشگاه آزاد کرج .

تجارت الکترونیک شاهین مسگری

جزوه تجارت الکترونیک شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶۹ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از مهندس سلوکی بابت ارسال جزوه .

شبیه سازی کامپیوتری شاهین مسگری

جزوه شبیه سازی کامپیوتری شاهین مسگری

استاد استاد : شبیه سازی کامپیوتری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۲ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری استاد شاهین مسگری که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .