آمار و احتمالات مهندسی مرتضیی خدابین

جزوه آمار و احتمالات مهندسی مرتضی خدابین

استاد استاد : مرتضی خدابین رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۷ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس آمار و احتمالات مهندسی استاد مرتضی خدابین در دانشگاه آزاد کرج