مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شهرام آجرلو

جزوه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شهرام آجرلو

استاد استاد : شهرام آجرلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۶ دانلود توضیحات جزوه درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات استاد شهرام آجرلو در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

جزوه مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۲۲ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات استاد شاهین مسگری در دانشگاه آزاد کرج .