مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

جزوه مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۲۲ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات استاد شاهین مسگری در دانشگاه آزاد کرج .