مدارهای منطقی شهریار توکلی

جزوه مدارهای منطقی شهریار توکلی

استاد استاد : شهریار توکلی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۵ دانلود توضیحات جزوه تدریسی و جدید درس مدارهای منطقی استاد شهریار توکلی در دانشگاه آزاد واحد کرج که مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

مدارهای منطقی پویا فوده

جزوه مدارهای منطقی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۱ دانلود توضیحات اسلاید های مورد استفاده برای درس مدارهای منطقی استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

مدارهای الکتریکی محدثه جهانیان

جزوه مدارهای الکتریکی محدثه جهانیان

استاد استاد : محدثه جهانیان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۵ دانلود توضیحات جزوه درس مدارهای الکتریکی استاد محدثه جهانیان در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از جناب آقای مهندس ایمانی…

مدارهای منطقی ابراهیم محمدی پرگو

جزوه مدارهای منطقی ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس موسوی بابت ارسال جزوه .

مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

جزوه مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۸ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .