معماری کامپیوتر محمود جعفری نژاد

جزوه معماری کامپیوتر محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس معماری کامپیوتر استاد محمود جعفری نژاد در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

جزوه مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۸ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .