مدارهای منطقی ابراهیم محمدی پرگو

جزوه مدارهای منطقی ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس موسوی بابت ارسال جزوه .