مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محسن میرحسینی

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محسن میرحسینی

استاد استاد : محسن میرحسینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۷ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .