مبانی کامپیوتر و برنامه سازی عباس جلیلوند

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی عباس جلیلوند

استاد استاد : عباس جلیلوند رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس کنترل کیفیت آماری استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

مبانی داده کاوی مجید خلیلیان

جزوه مبانی داده کاوی مجید خلیلیان

استاد استاد : مجید خلیلیان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۳ اسلاید دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس مبانی داده کاوی استاد مجید خلیلیان در دانشگاه آزاد واحد کرج .

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۶۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محسن میرحسینی

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محسن میرحسینی

استاد استاد : محسن میرحسینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۷ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی امینه امینی

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی امینه امینی

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۱ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد امینه امینی در دانشگاه آزاد کرج .

مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

جزوه مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲۳ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی رایانش امن استاد مهدی ملامطلبی در دانشگاه آزاد کرج