پیاده سازی سیستم های پایگاه داده پویا فوده

جزوه پیاده سازی سیستم های پایگاه داده پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ دانلود توضیحات اسلایدهای درس پیاده سازی سیستم های پایگاه داده استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج .

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۶۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

مدارهای منطقی پویا فوده

جزوه مدارهای منطقی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۱ دانلود توضیحات اسلاید های مورد استفاده برای درس مدارهای منطقی استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

پایگاه داده ها پویا فوده

جزوه پایگاه داده ها پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ دانلود توضیحات جزوه درس پایگاه داده ها استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .