پایگاه داده ها فریبا صالحی

جزوه پایگاه داده ها فریبا صالحی

استاد استاد : فریبا صالحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۵۹ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد فریبا صالحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .