شبکه های کامپیوتری لیدا فرج پور

جزوه شبکه های کامپیوتری لیدا فرج پور

استاد استاد : لیدا فرج پور رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۳ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از سرکار خانم مهندس کبیری بابت ارسال جزوه .

مهندسی اینترنت لیدا فرج پور

جزوه مهندسی اینترنت لیدا فرج پور

استاد استاد : لیدا فرج پور رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس مکاری بابت ارسال جزوه .