پایگاه داده ها علی جماعت

جزوه پایگاه داده ها علی جماعت

استاد استاد : علی جماعت رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۸ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد علی جماعت در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس…

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

استاد استاد : علی ایزدی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد علی ایزدی در نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .