طراحی الگوریتم ها هادی صبوحی

جزوه طراحی الگوریتم ها هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۳۸ دانلود توضیحات اسلایدهای درس طراحی الگوریتم ها استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب هادی صبوحی

جزوه مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۰۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .

برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

جزوه برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۴ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس برنامه سازی پیشرفته استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .