سیستم های اطلاعات مدیریت شهرام آجرلو

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت شهرام آجرلو

استاد استاد : شهرام آجرلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۲ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس سیستم های اطلاعات مدیریت استاد شهرام آجرلو در دانشگاه آزاد واحد کرج .

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شهرام آجرلو

جزوه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شهرام آجرلو

استاد استاد : شهرام آجرلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۶ دانلود توضیحات جزوه درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات استاد شهرام آجرلو در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .