معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

جزوه معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

ریز پردازنده حمیدرضا شمیرانی

جزوه ریز پردازنده حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۳ دانلود توضیحات جزوه دست نویس درس ریز پردازنده استاد حمیدرضا شمیرانی در دانشگاه آزاد کرج . با تشکر از سرکار خانم کبیری برای ارسال جزوه .

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حمید رضا شمیرانی

جزوه طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حمید رضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۵ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال استاد حمیدرضا شمیرانی در دانشگاه آزاد کرج .