تئوری احتمالات سعید بهشتی

جزوه تئوری احتمالات سعید بهشتی

استاد استاد : سعید بهشتی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۶ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس تئوری احتمالات استادسعید بهشتی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

کارگاه عمومی جوشکاری سعید محسنی

جزوه کارگاه عمومی جوشکاری سعید محسنی

استاد استاد : سعید محسنی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس کارگاه عمومی جوشکاری استاد سعید محسنی در دانشگاه آزاد کرج .