شیوه ارائه مطالب علمی و فنی بابک دربیگی

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی بابک دربیگی

استاد استاد : بابک دربیگی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۲ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد بابک دربیگی در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ -…

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

استاد استاد : علی ایزدی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد علی ایزدی در نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .