مهندسی اینترنت رضا فتحی

جزوه مهندسی اینترنت رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۶۹ دانلود توضیحات اسلایدهای مورد استفاده برای درس مهندسی اینترنت استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج . لازم به ذکر است که PDF کامل کتاب مهندسی اینترنت دکتر محسن ملکیان هم در…

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری رضا فتحی

جزوه آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۷ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج .

برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

جزوه برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۲۱ دانلود توضیحات جزوه جدید درس برنامه سازی پیشرفته استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

ساختمان های داده رضا فتحی

جزوه ساختمان های داده رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۵ دانلود توضیحات جزوه جدید درس ساختمان های داده استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ –  ۹۷ می‌ باشد .