کنترل های داخلی و نظام راهبردی شرکتی حمزه عسگری

جزوه درس کنترل های داخلی و نظام راهبردی شرکتی حمزه عسگری

استاد استاد : حمزه عسگری رشته رشته : حسابداری تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

حسابرسی ۱ حمزه عسگری

جزوه حسابرسی ۱ حمزه عسگری

استاد استاد : حمزه عسگری رشته رشته : حسابداری تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس حسابرسی ۱ استاد حمزه عسگری در دانشگاه آزاد واحد کرج .

آموزش ویدیویی برنامه RStudio

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : یک فایل pdf و یک فرمت ویدیویی دانلود توضیحات در این آموزش یک فایل pdf حاوی آموزش نوشتاری و  لینک دانلود برنامه ها و یک فایل ویدویی حاوی آموزش برنامه و در آخر…

تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

مؤلف مؤلف : محمد نصیری رشته رشته : مشترک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۳ دانلود توضیحات کتاب مورد استفاده درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته  دکتر محمد نصیری در دانشگاه آزاد .

مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

جزوه مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲۳ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی رایانش امن استاد مهدی ملامطلبی در دانشگاه آزاد کرج