آمار و احتمالات مهندسی احمد حکیمی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ دانلود توضیحات جزوه جدید درس آمار و احتمالات مهندسی استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیمسال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

کنترل کیفیت آماری احمد حکیمی

جزوه کنترل کیفیت آماری احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس کنترل کیفیت آماری استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

تحقیق در عملیت ۱ احمد حکیمی

جزوه تحقیق در عملیت ۱ احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۵ دانلود توضیحات جزوه درسی تایپ شده تحقیق در عملیات ۱ استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد واحد کرج .