سیستم های عامل ساسان حریفی

جزوه سیستم های عامل ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس سیستم های عامل استاد ساسان حریفی که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

آزمایشگاه سیستم عامل ساسان حریفی

جزوه آزمایشگاه سیستم عامل ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۴ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس آزمایشگاه سیستم عامل استاد ساسان حریفی در دانشگاه آزاد کرج.