مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب هادی صبوحی

جزوه مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۰۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .