اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

جزوه اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

استاد استاد : بشیر باقری نخجوانلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .