برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

جزوه برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۲۱ دانلود توضیحات جزوه جدید درس برنامه سازی پیشرفته استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

جزوه برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۴ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس برنامه سازی پیشرفته استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .