برنامه ریزی تعمیر و نگه داری امیر اقسامی

جزوه برنامه ریزی تعمیر و نگهداری امیر اقسامی

استاد استاد : امیر اقسامی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۳ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس برنامه ریزی تعمیر و نگهداری استاد امیر اقسامی در دانشگاه آزاد واحد کرج .