شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

استاد استاد : علی ایزدی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد علی ایزدی در نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .