طراحی الگوریتم ها هادی صبوحی

جزوه طراحی الگوریتم ها هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۳۸ دانلود توضیحات اسلایدهای درس طراحی الگوریتم ها استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

طراحی الگوریتم ها الیاس سلیمی شهرکی

جزوه طراحی الگوریتم ها الیاس سلیمی شهرکی

استاد استاد : الیاس سلیمی شهرکی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۷ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس طراحی الگوریتم ها استاد الیاس سلیمی شهرکی در دانشگاه آزاد کرج .