محیط های چند رسانه ای اعظم باستان فرد

جزوه محیط های چند رسانه ای اعظم باستان فرد

استاد استاد : اعظم باستان فرد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶۸ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس محیط های چند رسانه ای استاد اعظم باستان فرد در دانشگاه آزاد کرج .

گرافیک کامپیوتری اعظم باستان فرد

جزوه گرافیک کامپیوتری اعظم باستان فرد

استاد استاد : اعظم باستان فرد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ دانلود توضیحات جزوه درس گرافیک کامپیوتری استاد اعظم باستان فرد در دانشگاه آزاد کرج .