آمار و احتمالات مهندسی احمد حکیمی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ دانلود توضیحات جزوه جدید درس آمار و احتمالات مهندسی استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیمسال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

آمار و احتمالات مهندسی زهره وزیری

جزوه آمار و احتمالات مهندسی زهره وزیری

استاد استاد : زهره وزیری رشته رشته : عمومی تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۹ دانلود توضیحات جزوه درس آمار و احتمالات مهندسی استاد زهره وزیری در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

آمار و احتمالات مهندسی مرتضیی خدابین

جزوه آمار و احتمالات مهندسی مرتضی خدابین

استاد استاد : مرتضی خدابین رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۷ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس آمار و احتمالات مهندسی استاد مرتضی خدابین در دانشگاه آزاد کرج