آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ابراهیم محمدی پرگو

جزوه آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۸ دانلود توضیحات جزوه تدریسی درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری استاد ابراهیم محمدی پرگو در دانشگاه آزاد واحد کرج که مربوط به تابستان ۹۸ می باشد .

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری رضا فتحی

جزوه آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۷ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج .