پایگاه داده ها فریبا صالحی

جزوه پایگاه داده ها فریبا صالحی

استاد استاد : فریبا صالحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۵۹ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد فریبا صالحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

اصول طراحی کامپایلرها مجتبی باغبانی

جزوه اصول طراحی کامپایلرها مجتبی باغبانی

استاد استاد : مجتبی باغبانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

پیاده سازی سیستم های پایگاه داده پویا فوده

جزوه پیاده سازی سیستم های پایگاه داده پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ دانلود توضیحات اسلایدهای درس پیاده سازی سیستم های پایگاه داده استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج .