مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۶۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .