طراحی الگوریتم ها الیاس سلیمی شهرکی

جزوه طراحی الگوریتم ها الیاس سلیمی شهرکی

استاد استاد : الیاس سلیمی شهرکی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۷ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس طراحی الگوریتم ها استاد الیاس سلیمی شهرکی در دانشگاه آزاد کرج .

مدارهای منطقی پویا فوده

جزوه مدارهای منطقی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۱ دانلود توضیحات اسلاید های مورد استفاده برای درس مدارهای منطقی استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .