پایگاه داده ها پویا فوده

جزوه پایگاه داده ها پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ دانلود توضیحات جزوه درس پایگاه داده ها استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

جزوه معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

کارگاه عمومی جوشکاری سعید محسنی

جزوه کارگاه عمومی جوشکاری سعید محسنی

استاد استاد : سعید محسنی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس کارگاه عمومی جوشکاری استاد سعید محسنی در دانشگاه آزاد کرج .