سیگنال ها و سیستم ها زهرا پور قره خان

جزوه سیگنال ها و سیستم ها زهرا پور قره خان

استاد استاد : زهرا پور قره خان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۶ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

سیستم های عامل ساسان حریفی

جزوه سیستم های عامل ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس سیستم های عامل استاد ساسان حریفی که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

شبیه سازی کامپیوتری شاهین مسگری

جزوه شبیه سازی کامپیوتری شاهین مسگری

استاد استاد : شبیه سازی کامپیوتری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۲ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری استاد شاهین مسگری که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

جزوه مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیکروان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۰ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

نظریه زبان ها و ماشین ها محمدرضا سرشار

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها محمدرضا سرشار

استاد استاد : محمدرضا سرشار رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۲ دانلود توضیحات جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها استاد محمدرضا سرشار در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . لازم به ذکر…

ریاضیات مهندسی الهام السادات هاشمی زاده

جزوه ریاضیات مهندسی الهام السادات هاشمی زاده

استاد استاد : الهام السادات هاشمی زاده رشته رشته : مشترک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس ریاضیات مهندسی استاد الهام السادات هاشمی زاده در دانشگاه آزاد کرج .

شبکه های کامپیوتری لیدا فرج پور

جزوه شبکه های کامپیوتری لیدا فرج پور

استاد استاد : لیدا فرج پور رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۳ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از سرکار خانم مهندس کبیری بابت ارسال جزوه .