شیوه ارائه مطالب علمی و فنی بابک دربیگی

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی بابک دربیگی

استاد استاد : بابک دربیگی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۲ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد بابک دربیگی در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ -…

مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

جزوه مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۸ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

جزوه برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۲۱ دانلود توضیحات جزوه جدید درس برنامه سازی پیشرفته استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال آیدا خورشید طلب

جزوه طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال آیدا خورشید طلب

استاد استاد : آیدا خورشید طلب رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۰ دانلود توضیحات جزوه کامل درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال استاد آیدا خورشید طلب در دانشگاه آزاد کرج . لازم به ذکر است که جواب تمرین ها هم در فایل قرار…

ریز پردازنده حمیدرضا شمیرانی

جزوه ریز پردازنده حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۳ دانلود توضیحات جزوه دست نویس درس ریز پردازنده استاد حمیدرضا شمیرانی در دانشگاه آزاد کرج . با تشکر از سرکار خانم کبیری برای ارسال جزوه .

ساختمان های داده رضا فتحی

جزوه ساختمان های داده رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۵ دانلود توضیحات جزوه جدید درس ساختمان های داده استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ –  ۹۷ می‌ باشد .

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی امینه امینی

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی امینه امینی

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۱ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد امینه امینی در دانشگاه آزاد کرج .