تحلیل و طراحی سیستم ها امینه امینی

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها امینه امینی

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۸۱ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس تحلیل و طراحی سیستم ها در دانشگاه آزاد کرج

برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

جزوه برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۴ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس برنامه سازی پیشرفته استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .

پایگاه داده جواد محمدزاده

جزوه پایگاه داده ها جواد محمد زاده

استاد استاد : جواد محمد زاده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۸ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس پایگاه داده ها استاد جواد محمد زاده در دانشگاه آزاد کرج .

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حمید رضا شمیرانی

جزوه طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حمید رضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۵ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال استاد حمیدرضا شمیرانی در دانشگاه آزاد کرج .