کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

مؤلف مؤلف : محمد نصیری رشته رشته : مشترک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAnalytical%252520History%252520of%252520Early%252520Islam%252520%28%252520Mohammad%252520Nasiri%252520%29%252520V2.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات کتاب مورد استفاده درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته  دکتر محمد نصیری در دانشگاه آزاد .

کتاب آموزش آسان نظریه زبان ها و ماشین

مؤلف مؤلف : همتی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252Fbook.nazariyeh%252520zabanhay%252520mashin.rar%7C%7C%7C }}توضیحات کتاب آموزش آسان نظریه زبان ها و ماشین ها

کتاب و حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا

مؤلف مؤلف :  اینکروپرا رشته رشته : مهندسی مکانیک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۳۸۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252Fbook.Fundamentals%252520of%252520Heat%252520and%252520Mass%252520Transfer.zip%7C%7C%7C }}توضیحات کتاب و حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا به زبان اصلی

کتاب الگوریتم و فلوچارت

مؤلف مؤلف : بهرام غلامی – علیرضا جباریه رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۲۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FBook_Algoritm.zip%7C%7C%7C }}توضیحات کتاب الگوریتم و فلوچارت رشته کامپیوتر به زبان فارسی