ویدیو ها

استاد : امینه امینی

رشته : مهندسی کامپیوتر

تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ۱۳۹۸

تعداد صفحات : یک فایل pdf و یک فرمت ویدیویی

توضیحات

در این آموزش یک فایل pdf حاوی آموزش نوشتاری و  لینک دانلود برنامه ها و یک فایل ویدویی حاوی آموزش برنامه و در آخر پیاده سازی boxplot می باشد .